AKGren logoa
ARABAKO KALKULU GUNEA, SA
www.ccasa.es / nor gara?
Gure irudia
Gure irudia
AENORen logoak
Nor gara?
AKGren helburua da Arabako Foru Aldundiaren informazio sistemen ikuspegi estrategikoa lortzea bermatzen duten zerbitzuak ematea informazio eta komunikazio teknologien inguruan.

Izan ere, helburu hori betetzeko asmoz, Arabako Foru Aldundirako, Arabako Biltzar Nagusietarako eta horien menpeko erakundeetarako informatika jarduerak gauzatzen ditu. Jarduera hori, gainera, Arabako udal eta bestelako erakunde publiko batzuetara ere badago bideratuta.

SOZIETATEKO PARTAIDETZA

AKGk, Bizkaiko Foru Aldundiko (LANTIK), Gipuzkoako Foru Aldundiko (IZFE) eta Eusko Jaurlaritzako (EJIE) informatika alorreko sozietateekin batera, 2002. urtean IZENPE, S.A. izeneko sozietatea eratu zuen. Erakunde honek ziurtagiriak eta sinadura elektronikoak ematen ditu EAEko sektore publikoan.

COMPROMISO DEL CCASA CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

Arabako Kalkulu Gunearen (AKGSA) zuzendaritzak oraintsu egin eta onartu duen Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako I. Foru Planaren ondorioz bere gain hartu dituen konpromisoetako bat da Berdintasuna planaren jardueraren ildo estrategikotzat hartzea, hori dena, Arabako Foru Aldundiak abian jarri duen Berdintasunerako III. Foru Planaren barruan.

AKGSAren Genero Berdintasunerako I. Foru Planak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna modu eraginkorrean sartzeko jardunbideak jasotzen ditu. Prozesu etengabea eta parte hartzailea dela uste dugu, zeinetan AKGSAko pertsona guztiok dugun zer irabazi. Era berean, prozesu horretan planean jasotako jardunen sistematizazioa eta iraunkortasuna lortu nahi dira, benetako berdintasuna lortze aldera.

Horren guztiaren ondorioz, AKGSAk bere giza taldea kudeatzen du honakoak sustatzeko: aukera berdintasuna, lan, familia eta norbere bizitza uztartzea, lan egonkortasuna eta laneko arriskuen prebentzioa.

Probintzia plaza, z/g. 01001 Vitoria-Gasteiz · Tel. +34 945 181818 Faxa +34 945 123001 · Helbide elek.ccasaweb@araba.eus
© Centro de Cálculo de Álava Arabako Kalkulu Gunea A.B., 2008 - Lege informazioa -